Samsung Adriatic Foruma u Zagrebu

Prelazak iz industrijske ere u postindustrijsku obilježen je promjenom odnosa između tehnike i umjetnosti. Ako je u industrijskoj eri tehnika predstavljala vrhunac strojne produkcije, koja je u svojoj težnji k stalnom usavršavanju obuzimala čovjeka do potiskivanja umjetnosti iz svijeta života, onda je postindustrijska era obilježena sinergijskom prožetošću umjetnosti i tehnike: umjetnost je postala tehnička, a tehnika umjetnička. Tehnika se uzdiže do toga da zadovolji čovjekovu težnju k onom uzvišenom, koje pronalazi u lijepome, dok umjetnost, prestavši biti privilegijom elitne manjine, prodire u svakodnevicu i time treba udovoljavati zahtjevima za utilitarnošću. Samsung je očito prepoznao taj novi odnos između umjetnosti i tehnike, stopivši u svojim visokokvalitetnim i sofisticiranim proizvodima utilitarnost tehničke težnje k savršenstvu i emotivnu privlačnost estetske dimenzije predmeta u ljudskom životu – to uostalom i čini Samsung jednom od najvećih i najznačajnijih svjetskih kompanija. Danas se tehnika i umjetnost sjedinjuju u paradoksu: obje proizlaze iz tajnovite skrivenosti svijeta – tehnika iz neobjašnjive ljudske težnje za ovladavanjem svijeta i umjetnost iz emotivno-estetske intencije življenja u lijepome i s lijepime. I obje idu za time da razotkriju tajne svijeta života, da objasne svijet, čovjeka, ljudsku poziciju u svijetu i sebe same. Proizavši iz skrovitosti svijeta, same se podvrgavaju metamorfozi od uloge onih koje razotkrivaju do toga da same postaju skrovite i zagonetne, pozivajući čovjeka da ih objasni. Umjetnost i tehnika je ono što, odvajajući se od zagonetke života, pokušava razotkriti tu tajnu i pritom samo postaje novom tajnom, novom zagonetkom bačenom pred ljude.