Kvadra - novi katalog

U katalogu Kvadre za 2014. nalazi se novi proizvod Studia Dva Plus - Pep's polica.