preradovićeva 4

ljudi u bijelom – osmišljavaju, premjeravaju, osvjetljavaju