Natječaj Tučepi

Studio Dva plus osvojio je treću nagradu na natječaju za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja rekonstrukcije građevine stare uljare (ljetnikovac Ivanišević) i izgradnje nove crkve u Tučepima. Pogledajte slike... 


Autorski tim činili su:


Damir Ljutić, dia

Judita Ljutić, dia

Sven Sorić, mag.ing.arh.

Marina Tolj, mag.ing.arh

Tamara Jeger, mag.ing.arh.


Enco Del’Olio - 3D

Hrvoje Spudić, mag.ing.arh,- maketa


Tučepi su primjer mjesta u kojemu se prelamaju povijest i tradicija, u njihovu spajanju crkva preuzima ulogu jednog od medijatora.  Arhitektonska tipologija crkve, građevine koja udomljuje sam obred, kroz povijest se mijenjala, no nepromjenjivi prostorni elementi definirani su samom liturgijom od kojih je najznačajniji prezbiterij - prostor koji objedinjava oltar, svetohranište i ambon, a uz koji se obično smješta krstionica. 


CRKVA. Povijest crkve je povijest neprestanih promjena i neupitnih konstanti. Evolucija konstrukcije, proces osvjetljavanja prostora i otvaranja crkve, može se čitati kao svojevrsna tendencija dematerijalizacije objekta, naglašavanja esencije crkve - jedinstva vjernika u liturgiji. Možemo li dematerijalizacijom arhitekture akcentirati samu liturgiju i sakralnost liturgijskog čina? 


Dematerijalizacijom zida dobivena je zona. Prostor koji bi zauzimalo betonsko ziđe, ili tanka linija ovojnice, proširen je u prostor interakcije i transformacije.  Zona perimetra koja se smješta između dvije opne služi kao prostor varijabilnih scenarija, kao takav nadomješta nedostatak blizine župnog dvora i društvenih prostorima u kojima bi se odvijale aktivnosti crkvene zajednice. Korištenjem zone dematerijaliziranog zida crkva aktivira svoju ulogu u društvenom životu mjesta, otvarajući svoj prostor njihovim sadržajima. 


Svojim oblikovanjem podređena je duhovnom uzdizanju, kontemplaciji i orjentaciji na vjernike. Vanjska opna se sastoji od panela koji se mogu rotirati i time omogućuje ukidanje i formalne granice 'širenja božje riječi'. Crkva je natkrivena ravnim krovom s naglašenim istakom koji zajedno s panelima formira trijem. 

Unutar prostora je manja Crkva, odvojena pomičnim staklenim stijenama. Prezbiterij je posebno istaknut drvenom oblogom poda, definirajući se kao nesumnjivo središte s oltarom, tabernakulom, ambonom , krstionicom te križem. 


ULJARA. Građevina uljare podvrgnuta je cjelovitoj rekonstrukciji u skladu s konzervatorskim zahtijevima. U istočnom dijelu je smještena galerija s nužnim pratećim sadržajima, dok je u istočnom dijelu u jednoj varijanti predviđen stambeni prostor a u drugo ekstenzija galerijskog prostora. Vertikalna komunikacija je nanovo planirana dok se postojeća ostavlja za prezentaciju nakon arheološkog istraživanja. Prostor galerije je jednostavan, decentan i fleksibilan, nenametljiv u odnosu na eksponate.